Efterår,  Fugle,  September,  Ugens naturhistorie,  Vadefugle

Ugens naturhistorie: Skal du nå at se en odinshane?

Det er nok ved at være sidste udkald, hvis du skal nå at se en odinshane i år. I Danmark ser vi nemlig kun disse fine, små svømmesnepper på trækket. Og særligt til efterårstrækket, som er i fuld gang lige nu, krydser de ind over de danske grænser.

489 arter. Så mange fuglearter er der set i Danmark i alt gennem tiden og hvert år ses mere end 300 forskellige.

Der er altså mulighed for at se rigtig mange forskellige fuglearter i løbet af et år, men en lang række af disse arter, er kun at finde i Danmark i ganske kort tid. Det gælder bl.a. for odinshanen.

En voksen hun fotograferet ved Varangerhalvøen (det nordligste Norge) i slutningen af juni

Odinshøns er nemlig trækfugle. Om sommeren yngler de i arktiske egne hele vejen rundt om nordpolen i søer og damme. Om vinteren overvintrer de langt ude på havet, fx ud for den arabiske halvø eller omkring Mellemamerika. Så Danmark er altså hverken en egnet ynglelokalitet eller et godt sted at overvintre. Vi må derfor nøjes med at nyde de små odinshøns, når de har brug for en pause undervejs på trækket.

Ungfugl fotograferet i Island i slutningen af juli

Odinshøns bliver set i Danmark på både forårs- og efterårstrækket, men det er her om efteråret, at der bliver spottet flest. I virkeligheden starter trækket allerede sidst på sommeren, og de første fugle, der ankommer, er hunner.

Hos svømmesnepperne (som udover odinshane tæller thorshane og amerikansk svømmesneppe) er rollerne nemlig byttet helt om sammenlignet med de fleste andre fuglearter. Hunnerne er dem med den flotteste fjerdragt, de ankommer til ynglepladserne først for at slås med hinanden om de bedste redepladser og de smutter så snart æggene er klækket. Hannerne har derimod den kedeligste fjerdragt, da de står for udrugning og yngelplejen og derfor har brug for at være godt kamuflerede.

En flok af odinshøns har samlet sig inden trækket sydpå. Fuglen nederst til venstre er en ungfugl, fuglen længst til højre og fuglen foran ungfuglen er voksne hunner, mens resten er hanner. Island i slutningen af juli

Men hvad skal du så kigge efter, hvis du vil ud og lede efter en odinshane? Du skal kigge efter en ret lille og meget vims fugl, der er på størrelse med en ryle. Den svømmer meget og under fødesøgningen svømmer den rundt om sig selv i vandet for at hvirvle fødeemner op. På denne tid af året vil det ofte være ungfugle i vinterdragt, man ser. Og et godt sted at kigge er i lavvandede søer og indsøer langs kysten og generelt steder, hvor der i forvejen er mange vadefugle. God jagt!

En ungfugl i vinterdragt fotograferet på Fanø i slutningen af september

En kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.