Flagermus,  Oktober,  Pattedyr,  Ugens naturhistorie

Ugens naturhistorie: Skrig i natten

I de kølige efterårsmåneder kan man opleve, at der fra nattehimlen lyder små skrig, der flytter sig flyvende over hovederne på en.

Da vi for en del år siden selv hørte disse mærkværdige lyde for første gang, var det en ret besynderlig oplevelse. For hvem siger dog sådan?

Faktisk er der tale om flagermus. Og så tænker du måske, at du som barn lærte, at flagermusenes lyde ikke kan høres med menneskeører. Og det er i og for sig stadig fuldstændig rigtigt.

Flagermus benytter sig af det, der hedder ekkolokalisering. De flyver rundt, mens de hele tiden kommer med ekstremt højfrekvente lyde, som vi mennesker ikke kan høre. Når flagermusene nærmer sig en genstand, det kunne fx være en mur eller et byttedyr, vil lydene blive kastet tilbage igen mod flagermusen, hvorved den kan vurdere, hvad den er på vej imod for derefter at tage en beslutning om at undvige muren eller fange byttet.

Det er ganske praktisk at kunne navigere ved hjælp af lyd i det totale nattemørke. Men hvorfor kan vi så alligevel høre flagemusene?

Lydene her i efterårets mørke timer kommer fra skimmelflagermusehannernes såkaldte “revirsang”, når de i parringssæsonen i efterårsmånederne flyver rundt mellem bygninger for at beskytte deres territorium og selvfølgelig imponere hunnerne. For hunnerne, må det være nogle usædvanligt dybe, baslignende brummelyde, når man tænker på, hvad flagermus ellers er vant til at høre fra det modsatte køn.

Skimmelflagermusene findes hovedsageligt i det nordøstlige sjælland, der efter sigende skulle have verdens tætteste bestand af arten. Men også i Aarhus, tæt på hvor vi bor, er arten fastboende både sommer og vinter. Skimmelflagermusen er også kaldt “storbyens flagermus”, da de oftest er at finde i byerne (når man kan høre dem om efteråret) og fordi de også foretrækker at overvintre i høje bygninger, der for flagermusene minder om klipper.

Af gode grunde kan vi, på grund af flagermusenes nataktivitet, ikke præsentere billeder af dem. Men se fx denne video med en skimmelflagermus, der langsomt er ved at vågne.

En kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.