Efterår,  Fugle,  Juli,  Sommer,  Ugens naturhistorie,  Vadefugle

Ugens naturhistorie: Vadefugle på returtræk

Ifølge kalenderen er vi nu halvvejs igennem sommeren. Og efteråret begynder allerede at ånde os i nakken. Synes du, det er lidt tidligt, vi begynder at skrive om efterår her på siden? Det er vi sådan set enige i, men vadefugle som krumnæbbet ryle er af en lidt anden opfattelse. Og netop den art har vi fokus på i denne uges naturhistorie.

Sydtrækket af de arktisk-ynglende vadefugle splitter os lidt herhjemme. Den ene af os synes det er nærmest deprimerende, når sommeren allerede er så fremskreden, at nogle fugle er på vej sydpå, mens den anden af os nærmest får julelys i øjnene over det forestående efterårstræk. I kan jo selv prøve at gætte, hvem der er hvem…

Ikke desto mindre er det et faktum, at de vadefugle, der yngler langt mod nord, nu er på vej sydpå igen. Det gælder blandt andet for krumnæbbet ryle, som vi i sidste weekend så ved Bønnerup Strand på det nordlige Djursland.

Til venstre ses to krumnæbbede ryler og til højre to almindelige ryler.

Arten yngler ikke i Danmark, men derimod i Sibirien. De fugle, der yngler i det østlige Sibirien overvintrer i Sydøstasien og Australien, hvorimod de fugle der yngler i det vestlige Sibirien overvintrer i Afrika. Og på deres vej dertil kommer de forbi Danmark. En lang flyvetur uanset hvilken rute man tager. Vi ser således mest arten i Danmark under efterårstrækket (i juli og august), men nogle fugle kan også komme forbi på deres forårstræk, der dog oftere går over Østeuropa.

De individer af krumnæbbet ryle, som lige nu kan ses på mudrede vadeflader langs de danske kyster sammen med især almindelig ryle, er voksne fugle. Ofte hunner, da de overlader den sidste del af opfostringen af ungerne til hannerne, der dog snart følger efter. Lige når de ankommer til Danmark, har de stadig den flotte rustrøde sommerfjerdragt, men inden længe skifter de til vinterdragtens mere hvide, brune og grå nuancer.

Danmark er en ganske vigtig brik i vadefuglenes træk-planer. De mange gode mudrede vadeflader ved kysterne og nogle søer er oplagte steder for fuglene at finde noget føde undervejs på deres til tider ganske lange rejse. Som det fx er tilfældet for krumnæbbet ryle.

Man kan møde vadefugle langs stort set alle de danske kyster, men vadehavet er i en klasse for sig. Det strækker sig hele vejen fra Blåvand i nord til de hollandske kyster mod sydvest og er Europas vigtigste rasteområde for vadefugle. Stort set alle de arter af vadefugle, der trækker langs Europas vestkyst, overvintrer eller raster her undervejs på trækket til Afrika. Det drejer sig om 100.000-vis af fugle.

Men Østjylland kan også være med, og Emil lavede derfor for et par år siden et kort over de bedste vadefuglelokaliteter i Østjylland. Du kan finde kortet, ved at klikke her.

På videoen kan I se en krumnæbbet ryle, der har held med at fange en sandorm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.