Insekter,  Juli,  Sommer,  Sommerfugle,  Ugens naturhistorie

Ugens naturhistorie: Den flyvende flamme

Det er højsommer og højsæson for sommerfugle-aktivitet. Det kan derfor være svært at vælge, hvilken sommerfugl vi gerne vil fortælle jer mere om, men valget er faldet på den smukke knald-orange dukatsommerfugl, der lige ny lyser som en lille flamme på særligt de midtjyske sommerblomster.

Ser man en han af dukatsommerfugl, er der ikke meget at tage fejl af. Den næsten udelukkende orange vingeoverside er så karakteristisk, at den er svær at forveksle med andre danske arter. Hunnen, der har sorte pletter i det orange, er derimod vanskeligere at adskille fra andre nært beslægtede arter.

Vi har ikke selv set mange dukatsommerfugle i år endnu, men her i anden halvdel af juli skulle der gerne være hitgaranti.

Hannen med den stærkt orange overside
Og hunnen med de sorte pletter

Vores nyeste oplevelse med dukatsommerfuglen ligger derfor tæt på et år tilbage i tiden, ganske få dage før vi blev forældre til lille Magnus. Her tilbragte vi en herlig dag på Hevring Skydeterræn, hvor det vrimlede med sommerfugle i blomsterne langs en af grusvejene i området. Heldigvis vrimlede det til gengæld ikke med besøgende den dag, for vi smed simpelthen bare bilen midt på grusvejen (der var ikke rigtig nogle holdepladser lige der) og nød synet og forevigede oplevelsen med kameraet.

Dukatsommerfuglens underside

Der findes desværre en hel del triste skæbner, når det kommer til danske dagsommerfuglearter, og dukatsommerfuglen kan godt siges at være en af dem. Selvom arten er meget almindelig her, hvor vi bor i Midtjylland, så er det langt fra tilfældet for hele landet. Arten er stort set ikke set i Nordjylland, Sønderjylland, Fyn og en del af de danske småøer, som den lader til at være forsvundet fra i sidste halvdel af 1900-tallet.

Arten kræver ellers ikke det store. Faktisk lever larverne af ret almindelige arter, rødknæ og almindelig syre, mens de voksne sommerfugle suger nektar på mange forskellige blomster, fx blåhat. Arten er ofte at finde i det åbne land, men kan også findes i skovbryn og skovlysninger.

Dukatsommerfugl, der suger nektar på kærtidsel…
… og på blåhat

Så hvorfor er dukatsommerfuglen presset? Ja, det handler såmænd nok om levesteder og mangel på blomster, som det så ofte gør. Desværre.

Vi kan derfor kun opfordre til at komme ud at kigge efter den (i Midtjylland, Nordsjælland og på Bornholm) de næste uger, hvor hunnerne lægger æg, der overvintrer indtil næste år. God jagt!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.