Fugle,  September,  Ugens naturhistorie

Ugens naturhistorie: Skovskaderne gør klar til vinteren

Hvert efterår sker der noget med skovskaderne. De ellers så sky fugle, som man ofte kun hører skræppe højt eller ser flyve væk, kommer pludselig til syne. Stadig højt på himlen, men langt hyppigere end for blot en måned siden. Men hvor kommer de fra, og hvad laver de?
En skovskade på Nordre Kirkegård i Aarhus

De danske skovskader er stort set altid standfugle, mens bestanden på den skandinaviske halvø i højere grad trækker mod syd. Især i de år, hvor der er udbredt fødemangel, trækker mange tusinde fugle mod Danmark og landene syd for os. I sådanne vintre kan der optræde ekstra mange fugle her.

Faktisk er der noget, der tyder på, at fødegrundlaget i Tyskland, Holland og Belgien måske er ikke helt så godt, som skovskaderne kunne ønske sig. Der er nemlig registeret et voldsomt stort træk af skovskader på de belgiske træksteder i år. Skovskaderne kommer i store flokke på over 100 individer og der har været flere dage med over 2000 fugle.

Men tilbage til Danmark igen. Når det i normale år virker som om, der er flere skovskader om efteråret, hænger det bl.a. sammen med, at man ser dem oftere, da de er igang med at forberede vinterens komme. Der skal nemlig samles forråd. Skovskaderne er nærmest altædende, men om vinteren består føden primært af bog fra bøgetræerne, nødder fra hasselbuskene og især agern fra egetræerne. En enkelt skovskade kan gemme så meget som 3.000 agern på bare én måneds forrådsindsamling.

De forråd, som skovskaderne laver i løbet af efteråret, skal holde længe nok til, at de kan leve af dem helt til næste forår, så der skal indsamles og gemmes mange nødder, agern og bog.

En skovskade på vej mod et egetræ, hvor der skal samles agern til vinterens forråd

I løbet af efteråret kan en skoveskade lave flere hundrede forskellige depoter og den kan huske den præcise placering af langt de fleste. Også selvom jorden bliver dækket af sne. Men det sker nu alligevel, at skovskaderne glemmer et depot eller to, og på den måde er skovskaderne med til at sprede træernes frø. De har sågar været hovedansvarlige for udbredelsen af egetræer mod nord efter sidste istid.

Desuden er skovskaderne nogle virkelig smukke fugle! Så der er ingen undskyldning for ikke at komme ud og følge deres hårde arbejde med at gøre klar til vinteren.

Smukke skovskader tager et hvil i egetræerne i Universitetsparken i Aarhus
Smukke skovskader tager et hvil i egetræerne i Universitetsparken i Aarhus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.