Fugle,  Oktober,  Ugens naturhistorie

Ugens naturhistorie: Fuglekongen – Danmarks mindste fugl

Fuglenes konge. Danmarks mindste fugl. Og måske også Danmarks mest livlige fugl. Selvom de fine små fuglekonger kun vejer 5-7 gram, skal der alligevel knokles for at finde mad nok. Det foregår ofte i højt tempo i nåletræer, hvor fuglekongerne fanger bladlus på undersiden af nålene.
En smuk lille fuglekonge i et fyrretræ på Anholt

Fuglekongernes føde er 100 % animalsk og består, udover bladlus, også af andre insekter og edderkopper. Det giver god mening om sommeren, hvor der er masser af insekter, men om vinteren kan det være virkelig vanskeligt for fuglekongerne at finde mad nok.

“Men så trækker de vel bare sydpå?”, tænker du nok. Og det er der også nogle af dem, der gør. Så godt som alle de fuglekonger, der yngler på den skandinaviske halvø, trækker mod syd – og rigtig mange af dem trækker igennem Danmark. Enkelte af dem bliver i Norden. Trækket foregår især i oktober, hvor der nogle dage kan vrimle med fuglekonger overalt i trætoppene.

De danske fuglekonger gør lidt af begge dele. En vis andel af bestanden trækker mod syd eller sydvest om efteråret og overvintrer i Vest- og Sydeuropa, hvor der er flere aktive insekter hele året rundt. Resten af de danske fuglekonger tager chancen og forsøger at kæmpe sig igennem vinteren med de sparsomme insektmængder, der er at finde.

Fuglekongerne drøner altid rundt højt til vejrs i træerne, så man hører dem oftere end man ser dem. Især, hvis ens ører kan høre dens meget lyse si-si-si kald.

De overvintrende fuglekonger skal fange virkelig mange bladlus, for at overleve vinteren, men hvis de klarer den, bliver de helt automatisk førstevælgere til de bedste ynglesteder, da alle konkurrenterne skal flyve hele vejen fra Frankrig eller Spanien, inden de ankommer til Danmark. Det er et sats at blive, og i de milde vintre går det ofte godt, men i lange og kolde vintre, er det formentlig kun et fåtal af de overvintrende fuglekonger, der rent faktisk overlever.

Fuglekongernes reder er et helt mesterværk i sig selv. Mange fugle laver deres reder oven på grene eller på jorden, men fuglekongerne har fundet en anden løsning. De yngler kun i nåletræer, hvor de ved hjælp af edderkoppespind bygger en ophængt bolig af mos og lav, der kittes sammen af edderkoppespindenes klæbrige tråde. Det er genialt!

Fuglekongen med den gule krone
Rødtoppet fuglekonge med den hvide øjenbrynstribe og den orange-røde krone

Den rødtoppede fuglekonge er en nær slægtning til den “almindelige” fuglekonge. Den rødtoppede fætter er efterhånden mere og mere hyppigt forekommende i Danmark, hvor den også kan findes i løv- og blandskov.

3 kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.